Garantie en aansprakelijkheid

Garantie
Old Days verkoopt gebruikte brocante artikelen. In de webshop worden alle producten beschreven en evt. beschadigingen benoemd. U kunt de producten vooraf komen bekijken, wij geven geen garanties achteraf. We controleren de houten meubels bij inkoop, en waar nodig behandelen we ze tegen houtworm. Dit wordt ook aangegeven bij het artikel. We kunnen geen garantie geven dat al onze meubelen 100% houtwormvrij zijn. Bij onder andere bouwmarkten zijn producten te koop om houten meubels eenvoudig en effectief hiertegen te behandelen.

Aansprakelijkheid
Old Days is nimmer aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het gebruik van een door Old Days geleverd artikel. De totale aansprakelijkheid bedraagt nooit meer dan de vergoeding die voor het betreffende artikel is betaald. Old Days zorgt voor een zorgvuldige verpakking en verzending van de bestelling. De mogelijke risico’s die het verzenden van de bestelling met zich meebrengt zijn altijd voor de koper. Old Days is nimmer aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen.